<cite id="bd7zf"><strike id="bd7zf"></strike></cite>
<cite id="bd7zf"></cite>
<var id="bd7zf"><video id="bd7zf"><menuitem id="bd7zf"></menuitem></video></var>
<cite id="bd7zf"></cite>
<var id="bd7zf"></var>
<cite id="bd7zf"></cite>
<cite id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></cite>
<var id="bd7zf"></var>
<cite id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></cite>
<menuitem id="bd7zf"><strike id="bd7zf"><thead id="bd7zf"></thead></strike></menuitem>
<var id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></var>
<cite id="bd7zf"><span id="bd7zf"></span></cite>
<menuitem id="bd7zf"></menuitem>
<thead id="bd7zf"></thead>
江蘇開(kāi)源鋼管有限公司中文網(wǎng)站!
  買(mǎi)鋼管,到開(kāi)源,省心、省力、更省錢(qián)!
產(chǎn)品搜索:
   
歡迎您來(lái)到江蘇開(kāi)源鋼管有限公司的中文網(wǎng)站!
日期是:
 
銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )
我公司自從成立以來(lái)已經(jīng)先后在
上海、南京、常州、杭州、成都
包頭、黃石、蘇州、常熟、宜興
江陰、寧波、中儲等地設立了分公司、辦事處和營(yíng)業(yè)部。公司客戶(hù)已遍布到全國各地。
 
友情鏈接
資源報價(jià) 更新日期: 2016-1-11 16:39:22 開(kāi)源主頁(yè)>資源報價(jià)

品名 鋼號 規格 產(chǎn)地 庫存地址 價(jià)格
無(wú)縫管 20GB8163 032×03 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 032×03 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 038×03 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 038×03 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 038×03.5 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 038×03.5 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 040-051×03-03.5 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 040-051×03-03.5 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 057×03.5 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 057×03.5 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 052-73×04 山東 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 052-73×04 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 076/089×04-06 無(wú)錫冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 076×04-06 山東冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 076×04-06 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 089×04-06 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8164 095-102×04-06 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 108×04-06 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 114×04-06 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 121-133×04 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 121-127×04.5-05 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 133×04.5-05 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 159×04.5 山東冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 159×05 山東冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 159×04.5 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 159×05 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 168×05 山東冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 180-194×06 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 180-194×07 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 180-219×08/10 無(wú)錫/合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 180-219×09 無(wú)錫/合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 203×06 無(wú)錫/開(kāi)源熱 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 219×06 無(wú)錫/開(kāi)源熱 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 203×07 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 219×07 無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 180-219×11-12 無(wú)錫/合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 219×06 新冶特鋼冷拔 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 245×08-14 無(wú)錫熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 245×07 開(kāi)源熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 273×07 開(kāi)源熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 273×08 開(kāi)源熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 273×09 開(kāi)源熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 273×10 開(kāi)源熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 245-273×08 合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8162 245-273×10/12 合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 245-273×9/11 合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 245-273×13/14 合鋼 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 299×07 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 299×08 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 299×09-14 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×07 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×08 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×09-14 新冶特/無(wú)錫 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×08 開(kāi)源 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×09-14 開(kāi)源 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 299×10 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 299×11-17 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×10 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
無(wú)縫管 20GB8163 325×11-17 山東熱軋 無(wú)錫 議價(jià)
品名 鋼號 規格 產(chǎn)地 庫存地址 數量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 076-108×6-25 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 114-133×6-35 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 140-168×6-17 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 180-219×6-51 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 232×7-70 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 245×7-70 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 273×7-70 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 299×8-70 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 325×8-70 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 351×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 377×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 402/406×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 426×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 450-465×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 480×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 500-510×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn 530×8-80 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn Y490*d380 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn Y510*d310 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn Y510*d380 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn Y510*d380 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量
無(wú)縫管 20/45/16Mn Y520*d380 各大產(chǎn)地 無(wú)錫 大量

 
 
企業(yè)資質(zhì) | 服務(wù)承諾 | 人才招聘 | 征求意見(jiàn) | 聯(lián)系我們 | 企銀合作
TOP 返回頂部
Copyright © 江蘇開(kāi)源鋼管有限公司 www.66645.cn 2010. All Rights Reserved. 地址:江蘇省無(wú)錫市新區城南路32-2號 郵編:214028
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-85072111 傳真:0510-85063758 網(wǎng)站:http://www.www.66645.cn E-Mail:sales@www.66645.cn
友情鏈接: 蒸汽鍋爐 無(wú)錫少兒舞蹈 拉毛機 鋼板加工 閉式冷卻塔 化工設備 箱體加工 建筑電梯 高精度皮帶秤 翅片管 輸送機 儲罐 離心風(fēng)機 抓斗 起動(dòng)機單向器 滾珠絲桿 無(wú)錫外貿快車(chē) 不銹鋼反應釜 螺桿冷凍機 工業(yè)冷氣機 臥螺離心機 鍋爐 轉輪除濕機 數控外圓磨床 超聲波清洗機 披薩加盟 碼頭吊 氣浮設備 噴涂生產(chǎn)線(xiàn) 直線(xiàn)導軌 液氧 高壓泵 拋丸機 鋁鑄件 建筑吊籃 螺旋輸送機 冷彎型鋼 屏蔽門(mén) 陽(yáng)光板 電磁閥線(xiàn)圈 微型電磁閥

網(wǎng)站建設:君通科技
免费国精产品自偷自偷免费看,国产欧美精品一区二区色综合,91中文字幕国产,亚洲电影在线观看
<cite id="bd7zf"><strike id="bd7zf"></strike></cite>
<cite id="bd7zf"></cite>
<var id="bd7zf"><video id="bd7zf"><menuitem id="bd7zf"></menuitem></video></var>
<cite id="bd7zf"></cite>
<var id="bd7zf"></var>
<cite id="bd7zf"></cite>
<cite id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></cite>
<var id="bd7zf"></var>
<cite id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></cite>
<menuitem id="bd7zf"><strike id="bd7zf"><thead id="bd7zf"></thead></strike></menuitem>
<var id="bd7zf"><video id="bd7zf"></video></var>
<cite id="bd7zf"><span id="bd7zf"></span></cite>
<menuitem id="bd7zf"></menuitem>
<thead id="bd7zf"></thead>
樱桃视频大全免费高清版下载| 国产综合久久久久| 最近最新mv在线观看免费高清| 国产视频一二三| 乳女教师欲乱动漫无修版免费观看| 东京热人妻无码一区二区av| 中文字幕一区二区三三| 久久精品99久久香蕉国产| 亚洲第一免费网站| 国产欧美精品一区二区三区四区|